Асоциацията на българите боледуващи от астма е основана през 2002 година. Това е национално сдружение с нестопанска цел на пациентите, страдащи от бронхиална астма и други хронични белодробни заболявания.
Видео

Помощта, която АББА ви оказва

Асоциацията на българите боледуващи от астма предлага многобройни инициативи за съдействие. Тъй като и причините за възникване на заболяването са многобройни, от важно значение са:

  • индивидуалните консултации.
  • отстояване правото ви на здравеопазване по европейски и световни стандарти
  • осигуряване на достъпа ви до ефикасни съвременни форми на диагностика, лечение и профилактика;
  • осигуряване на актуална здравна и лекарствена информация;

Компетентност във ваша полза

При АББА вие ще получите конкретни предложения и съвети, които практически ще ви помогнат да подобрите качеството на живота си.

Ние сме ангажирали изтъкнати лекари-специалисти от различни специалности, които ще ви консултират.

Като членове на асоциацията ще се възползвате от възможността, в зависимост от конкретното протичане на заболяването ви, да бъдете насочвани към съответните лекари-специалисти от различни области на медицината.

Ние изразяваме вашите интереси

Чрез вашето членство вие ще може да оказвате влияние. Защото: Асоциацията на българите боледуващи от астма е вашият говорител пред държавните институции и учреждения по отношение на законодателство и други техни инициативи в областта на лечението и профилактиката на белодробните заболявания.

АББА е независима и средствата на организацията се сформират от членски внос, спонсорство и дарения.

Членството е вашият принос

Като член на Асоциацията на българите боледуващи от астма (АББА) вие ще получавате четири пъти в годината бюлетина “Дишам свободно”, който ще ви информира за новостите, провеждане на консултации и разработка на програми, проекти и планове, съдействащи за решаване на проблемите на белодробно болните. Членският внос е 6 лева годишно /можете да платите и на отделни вноски/.

Ако желаете да станете член, посетете страницата Връзка с нас, за да разберете как да осъществите контакт.

Председател: Диана Хаджиангелова